Rate this post
[𝗔𝗨𝗚 𝗠𝗲𝗹𝗯𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲 𝘅 𝗩𝗨 𝘅 𝗣𝗧𝗘 𝗠𝗮𝗴𝗶𝗰] 𝗩𝗶𝗿𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗶𝗻𝗳𝗼 𝘀𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 | 𝗠𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗼 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮? 𝗠𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗼 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮? 🇦🇺
𝗠𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗼 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮? 🇦🇺Bạn đang mong muốn đi du học tại Úc?
𝗠𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗼 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮? 🇦🇺Hay bạn đang ấp ủ kế hoạch định cư?
𝗠𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗼 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮? 🇦🇺 Bạn có biết Chính phủ Úc vừa giới thiệu nhiều thay đổi vô cùng thuận lợi liên quan đến chính sách định cư?
BÂY GIỜ chính là 𝗠𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗼 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮? 🇦🇺 THỜI ĐIỂM VÀNG 𝗠𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗼 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮? 🇦🇺 để bắt đầu dự định của bạn!
Cùng lắng nghe chuyên viên di trú của AUG chia sẻ và tư vấn trong buổi hội thảo online [𝗔𝗨𝗚 𝗠𝗲𝗹𝗯𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲 𝘅 𝗩𝗨 𝘅 𝗣𝗧𝗘 𝗠𝗮𝗴𝗶𝗰] 𝗩𝗶𝗿𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗶𝗻𝗳𝗼 𝘀𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 | 𝗠𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗼 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮?nhé! 𝗠𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗼 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮? 🇦🇺𝗠𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗼 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮? 🇦🇺𝗠𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗼 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮? 🇦🇺
𝗠𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗼 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮? 🇦🇺 Lợi ích của visa du học sinh (visa 500)
𝗠𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗼 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮? 🇦🇺 Kế hoạch định cư tốt hơn thông qua visa 485
𝗠𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗼 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮? 🇦🇺 Bắt đầu từ đâu để hiện thực hóa giấc mơ Úc
𝗠𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗼 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮? 🇦🇺 Thứ sáu 04/11/2022
𝗠𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗼 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮? 🇦🇺 3 PM – 4:30 PM (giờ Melbourne)
𝗠𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗼 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮? 🇦🇺 Zoom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.