Có bao nhiêu cách phát âm chữ cái “𝗔” trong tiếng Anh?

Tất tần tật 6 cách đây nha:
📍 1. 𝗔 = /æ/
Trong từ có 1 âm tiết, tận cùng là phụ âm (fan, fast,..).
📍 2. 𝗔 = /ei/:
• Trong động từ kết thúc bằng A+Phụ âm+E (advocate, amaze,…)
• Trong âm tiết trước đuôi -ION và -IAN (nation, Canadian,…)
• Khi A+Y (way, stay,…)
• Trong từ có 1 âm tiết, kết thúc bằng A+Phụ âm+E (late, face,..)
—–Ngoại lệ: A+R+E thì phát âm /er/ (bare, fare, scare,…)
📍 3. 𝗔 = /ɔ:/
Khi đứng trước -LL hoặc -L+Phụ âm: (small, walk,…)
📍 4. 𝗔 = /ɑː/
Khi đứng trước chữ -R (bar, smart,…)
📍 5. 𝗔 = /ɪ/:
Danh từ 2 âm tiết tận cùng
Ngoại lệ: massage /məˈsɑːʒ/ (nguồn gốc từ tiếng Pháp)
📍 6. 𝗔 = /ə/
Trong các từ có 2 âm tiết trở lên và A không nhận trọng âm (again, drinkable,…)
Tới gặp mặt, làm quen, giao lưu và luyên tập cùng Magic English Speaking Club nhé!
—-
Về PTE MAGIC: https://ptemagic.com.vn/