CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM WRITING ESSAY 4 – 2

Bài thi Writing Essay có 4 tiêu chí chấm điểm như sau:
👉 Content (1)
👉 Structure (2)
👉 Grammar (3)
👉 Spelling (4)
🎯 Trong 4 tiêu chí trên, 2 tiêu chí đầu là quan trọng nhất. Content là tiêu chí về các từ vựng bạn dùng trong bài. Chúng cần phải tuyệt đối liên quan đến topic của bài, nếu lạc đề No Further Scoring là bạn sẽ về 0.
🎯 Yếu tố structure cũng cực kỳ quan trọng, nếu làm sai bài văn sẽ lên hương. Bài văn phải có bố cục Mở – Thân – Kết rõ ràng và gói ghém trong 250~300 chữ (mặc dù nó yêu cầu minimum là 200).
🗣 Mách nhỏ: Phần Essay chỉ có thời gian làm là 20’ – ngắn hơn các bài thi bình thường gần một nửa. Nên các bạn cần phải học thuộc TEMPLATE, áp dụng đủ 4 tiêu chí trên để đạt điểm tối đa trong bài thi Writing Essay nhé.
Xem thêm