PTE Foudation

Lớp học riêng dành cho các bạn cần thi target PTE50 để phục vụ cho mục đích định cư, du học nhưng lại thiếu hoặc mất căn bản nhiều năm.

Với kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, kết hợp với giáo án và tài liệu hữu ích, các trainers tại Magic sẽ giúp đỡ các bạn lấy lại căn bản từ ngữ pháp đến phát âm.

Hơn nữa, lớp học còn hướng dẫn các bạn về bài thi PTE, các tips và tricks để thành công trong việc lấy PTE50.

Hình thức học:

  • Lớp học Offline tại các chi nhánh PTE Magic
  • Lớp học Online với nhiều khung giờ linh hoạt
01.
Foundation
Phát âm cơ bản và luyện giọng cho Speaking. Ngữ pháp cơ bản cho Writing. Từ vựng cơ bản cho Reading. Phương pháp nghe chủ động cho Listening.
02.
PTE 50 – PTE 58
Cấu trúc và các phần quan trọng cho PTE50. Típ làm các skills quan trọng cho PTE50. Học cách take note và sử dụng short memory. Luyện tập với tài liệu sát bài thi thật. Tham gia skill tét và tiếp xúc với bộ tủ đặc biệt Magic.
03.
Mocktest & Review
Tham gia mock test làm quen áp lực thời gian. Trainer check mock test và chỉ ra lỗi sai. Trainer hướng dẫn khắc phục lỗi. Trang bị mọi kiến thức, kỹ năng cần thiết để đi thi.
Rate this post

Quà tặng và tips độc quyền hàng tuần từ PTE MAGIC
Chỉ gửi qua Email

 

Thông tin cập nhật mới nhất về các tips thi PTE, du học, định cư cùng quà tặng tài liệu từ PTE MAGIC giúp bạn chinh phục PTE thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *