6 TIPS LẤY TỐI ĐA ĐIỂM SPEAKING

6 TIPS LẤY TỐI ĐA ĐIỂM SPEAKING
🟡FLUENCY:
✔️Flow: Đây là yếu tố đầu tiên các bạn cần phải để ý. Nhiều bạn cứ nghĩ đọc vèo vèo cho xong là được, nhưng một bài đọc tốt phải có FLOW tốt bao gồm việc ngắt nghỉ ở dấu chấm phẩy thế nào cho tự nhiên, hoặc khi câu quá dài sẽ biết ngắt như thế nào cho hợp lí, để câu vừa không bị dựt mà mình cũng không hết hơn.
💡Tips là hãy phân câu thành các cụm phrases và không tách 1 câu nhiều hơn 3 phần.
 
✔️Speed: Đây là yếu tố song hành với Flow. Một bài đọc có trôi chảy tới đâu nhưng nếu quá chậm cũng sẽ kéo điểm Fluency. Ngược lại nếu đọc quá nhanh mà vấp vẫn chết. Flow và Speed phải được cân bằng. Các bạn không cần đọc quá nhanh, mà là *hơi nhanh* là được.
💡Tips: bạn chỉ cần đọc tự nhiên không vấp, là bài tự nhiên sẽ nhanh. Bài đọc chỉ chậm khi chúng ta bị ngừng nghỉ hoặc vấp nhiều. Và các từ nhiều âm tiết sẽ tốn nhiều giây hơn các từ ít âm tiết.
 
🟡PRONUNCIATION:
✔️Syllable: Các bạn phải nắm rõ số lượng (syllable) trong các từ, đặc biệt từ dài (3+ syllables). Có rất nhiều học sinh quen đọc tiếng anh lướt nên đọc bài hầu như không nghe rõ các âm tiết. Ví dụ các từ: Responsible (chỉ có thể nghe được Re-spon-ble mất âm sì) , hoặc từ abuse (chỉ nghe từ buse ko nghe từ a).
💡Tips: Đọc hơi ngang ra và hơi monotonous một xíu, một xíu thui nha để các âm được nghe rõ cả và đừng luyến quá nhiều. Phải nhớ khi nào thêm -es / -ed đọc là /-iz/ và /-id/ nhé.
 
✔️Ending sound: Mình vẫn hay dạy trong lớp ending sound cực kì quan trọng. Giống như Tiếng Việt chúng ta có các dấu thì Tiêng Anh có ending sound. Trong từ Displace và từ Display chỉ khác nhau ở âm /s/ cuối cùng. Cho nên các bạn nên nhớ phải giữ Ending sound thiẹt tốt.
💡Tips: Hãy ráng giữ các ending sounds sau: ce/se/ss/s/x, sh, ge, ch, f, t, k.
 
🟡CONTENT:
✔️Translation: Để có được content tốt, yếu tố Pronunciation rất quan trọng vì nó quyết định Translation xem máy tính đọc được gì. Ví dụ bạn đọc từ Display trong khi bài đọc là Displace thì bạn đã mất content rồi. Chính vì vậy để có được translation tốt cần để ý pronunciation. Sau nhiều lần cải cách và update của PTE, Content ngày càng trở nên quan trọng, hầu hết các bạn 50 thi trượt Reading và Speaking là do Content.
💡Tips: Mở to khẩu hình, đọc rõ ràng và dứt khoát, không điệu không luyến không nối từ.
 
✔️Accuracy: Cực kì quan trọng nhé. Các bạn phải nhớ Content của chúng ta chỉ tính khi chúng ta đọc những gì có trong bài, nếu không sẽ bị “No Further Scoring” hay nói cách khác là 0. Để làm tốt phần này hãy đọc những gì chỉ có trong bài, tuyệt đối không lạm dụng Template. Template chỉ dùng cho Describe Image và Retell Lecture để giữ Fluency, không được áp dụng cho Read Aloud và Repeat Sentence.
 
💡Tips: Chỉ đọc những gì có trong bài, không thêm không bớt. Đọc đủ các từ có trong câu RA và không ăn gian hay cắt xén. Nếu không biết có thể đọc đại.